Jak psát o klimatické krizi?

Esej členky našeho týmu Terezy Hotové o roli objektivity v žurnalistice: https://www.medialnietika.cz/klimaticka-krize-impuls-k-prehodnoceni-novinarske-objektivity/

Zdroje pro samostudium: