Historie a projekty

Tým CEMETIK se zformoval v roce 2021, ale navazuje na tradici výzkumu etiky, který na domovské katedře sahá až do roku 2012. V minulosti jsme například s našimi slovenskými kolegy z Centra etiky a bioetiky UNESCO na Prešovské univerzitě v Prešově pořádali dva ročníky Letní školy etiky médií, účastnili se řady konferencí, vedli několik workshopů pro české i zahraniční zájemce a poskytovali expertní konzultace a hodnocení. Naši studenti a studentky v současné době mohou navštěvovat hned několik předmětů zaměřených na etiku, které jsou k dispozici pro bakalářské i magisterské studium a poskytují strukturovaný úvod do problematiky i hlubší pochopení vybraných problémů.

Nejsme oddělení od výzkumu na naší katedře, jsme jeho součástí. Navazujeme tak nejen na vlastní projekty a dosavadní spolupráci s jinými institucemi (jako je Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku nebo Člověk v tísni), ale i na práci našich kolegyň a kolegů, kteří se zabývají výzkumem českých novinářů, regionální žurnalistikou, důvěrou v média nebo novými médií. Mediální etiku chápeme jako aplikovanou disciplínu, která čerpá z širšího výzkumného pole mediálních studií a je s ním nezbytně provázána.

V roce 2021 jsme se stali součástí týmu, jenž řeší mezinárodní projekt MEDIADELCOM zaměřený na rizika a příležitosti v mediální oblasti ve vztahu k deliberativní demokracii.

V minulosti jsme čerpali tyto granty: