Náš tým

doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. je vedoucím týmu. Systematicky se věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na jejich roli v kultuře dialogu a ekokritiku. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí. Spolupracuje s oborovými organizacemi, jako je např. Nadační fond nezávislé žurnalistiky. V roce 2016 mu vyšla oceněná monografie Dialog uměním obhajující význam umění pro sociální dialog. V roce 2018 potom publikoval výběr svých komentářů a glos o krizi demokratické kultury pod názvem Průhledné zrcadlo.

Mgr. Anna Luštická vyučuje na katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity kurzy zaměřené na trénink komunikačních a manažerských dovedností. K tématu vedení lidí v mediálních organizacích ji přivedla práce station manažerky v internetovém Radiu R (2014). Poté pracovala jako redaktorka ve zpravodajství České televize a v marketingové agentuře Ogilvy. V současnosti se zaměřuje na téma hodnotově orientovaného managementu v českých zpravodajských redakcích.

Mgr. Vojtěch Dvořák je absolventem magisterského studia žurnalistiky a sociální práce a momentálně také studentem doktorského studia na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň působí jako vedoucí kontaktního centra pro lidi bez domova ve Společnosti Podané ruce o.p.s. V rámci své dizertace se zabývá rolí komunikačních technologií a médií v životech lidí bez domova a facilitací jejich dialogu s veřejností.

Bc. Tereza Hotová je absolventkou bakalářského studia žurnalistiky a politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediální prostředí měla příležitost poznat při stáži v domácí redakci Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz.
Zásadním impulsem k dalšímu směřování pro ni byla bakalářské práce, za kterou v roce 2020 získala Cenu Arnošta Heinricha. V práci se věnovala tématu kojeneckých ústavů a péče o ohrožené děti, které zpracovávala do podoby longformu pro Deník N.
Společným jmenovatelem témat, kterým se nadále chce věnovat, je snaha dávat hlas těm částem společnosti, jež ve veřejné sféře nejsou příliš zastoupeny. Tento záměr se prolíná i aktuálně vznikající diplomovou prací. Jejím výsledkem by měl být podcastový seriál, který by sociální nerovnosti v českém prostředí pojal zvukovou formou.

Spolupracovníci

Mgr. Monika Hanych, Ph.D., LL. M. je právnička zaměřující se na mediální právo, lidská práva a nové technologie. S naším týmem spolupracuje jako konzultantka a podílí se na výuce mediálního práva na FSS MU.