Naše mise

Našim cílem jsou:

  • zodpovědní profesionálové – podporujeme etickou žurnalistiku, sociálně zodpovědné novináře a novinářky, jejich vzdělávání a samoregulaci
  • zodpovědná organizace – podporujeme hodnotově orientovaný management v médiích, který si je vědom veřejného zájmu a dokáže řešit střet organizačních a profesních hodnot; podporujeme vedení redakcí a médií, které klade důraz na péči o své zaměstnance, vztahy na pracovišti i podporu profesionálů v jejich činnosti a osobním rozvoji
  • sociální dialog – podporujeme takovou podobu médií, která si je vědoma sociálních nerovností, konfliktů a problémů a brání demokratické hodnoty tím, že na ně upozorňuje a dává hlas bezhlasým; chceme přispět k přiblížení periferií centru a k rozvoji mediálních projektů, které překračují sociální rozdíly a umožňují integrovat do veřejné diskuze zkušenosti a názory těch, kteří dosud žijí v mediálním stínu

K naplnění těchto cílů slouží tyto nástroje:

  • věnujeme se výzkumu teorie etiky, morálních dilemat i fungování mediálních organizací – abychom mohli prohloubit domácí oborovou debatu o etické žurnalistice daty a argumenty
  • vytváříme vzdělávací nástroje – jejichž centrem je tento web
  • poskytujeme expertní konzultace a spolupracujeme s profesionály a profesionálkami
  • vzděláváme budoucí novináře – v rámci studia na KMSŽ FSS MU
  • aktivně vstupujeme do veřejné sféry a obhajujeme společensky zodpovědnou žurnalistiku a média podporující sociální dialog