Principy novinářské etiky

„O čtenářích jako občanech se dnes mluví jen velmi málo. Spíše se o čtenářích hovoří jako o zákaznících a o novinách jako o produktu. Žurnalistická rozhodnutí se stále více přijímají nikoliv na základě odborných znalostí novinářů o tom, co je důležité pro veřejnost vědět, ale na základě průzkumu trhu o tom, jaké věci zákazníci nebo potenciální zákazníci chtějí vědět.“

Jeremy Iggers, Good News, Bad News. Westview Press 1999, p. 78