Oborové organizace

Mezinárodní organizace

  • Mezinárodní federace novinářů (IFJ) – https://www.ifj.org/ – založena v roce 1926, zastupuje novináře u OSN i v mezinárodním odborovém hnutí, největší organizace sdružuje novináře ze 140 zemí. Evropská sekce (IFJ Europe) – http://europeanjournalists.org/ – členem je i SN ČR.
  • Mezinárodní tiskový institut – https://ipi.media/ – členem je Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu. Nesdružuje pouze novináře, ale i editory a výkonné profese v médiích.
  • Mezinárodní ženská mediální nadace (IWMF) – https://www.iwmf.org/programs/fund-for-women-journalists/ – nezisková organizace, jejímž cílem je podpora novinářek.
  • Asociace on-line zpravodajství (ONA) – https://journalists.org/ –založena 1993, jde o největší sdružení novinářů a dalších profesí on-line zpravodajství.
  • Reportéři bez hranic (Reporters without Borders) – https://rsf.org/en – nezisková organizace, status konzultanta při OSN a Radě Evropy, vznikla ve Francii v roce 1985, aby podporovala svobodu tisku. Disponuje sítí korespondentů ve 130 zemích světa a každoročně prezentuje významný index svobody tisku World Press Freedom Index.
  • Výbor pro ochranu novinářů (CPJ) – https://cpj.org/ – organizace sleduje případy vězněných a zabitých novinářů, útoky na pracovníky médií, věnuje se jejich ochraně. Uděluje Mezinárodní ceny svobody tisku (International Press Freedom Awards).

České organizace

Významné zahraniční organizace

Další organizace jsou např. zde.