Publikace

Členové našeho týmu publikovali v souvislosti s naší prací tyto texty:

Kapitoly v odborných knihách

  • MOTAL, Jan. Czechia. In Marlis Prinzing – Roger Blum. Handbuch Politischen Journalismus. Herbert von Harlem Verlag, 2021 (in print). ISBN 978-3-86962-240-8.

Odborné články

  • MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2015, roč. 5, 3-4, s. 183-196. ISSN 1338-5615.
  • MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics (in Central Europe). 2014, roč. 4, 3-4, s. 117-122. ISSN 1338-5615.

Příspěvky ve sbornících

  • MOTAL, Jan. Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 253-260, 7 s. ISBN 978-80-555-1104-7.
  • MOTAL, Jan. Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce. In Vasil Gluchman. Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. s. 406-414. ISBN 978-80-555-1030-9.
  • MOTAL, Jan. Informační násilí a mýtus interaktivity : Proč nová média nepřináší demokracii. In Božena Baluchová – Jana Matúšová – Beata Slobodová. Budúcnosť médií. Piešťany: MEDIATIKA, 2012. s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-971009-0-2.

Ostatní odborné publikace

  • MOTAL, Jan. Vítězství encyklopedismu nad etikou médií [analytická recenze]. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 356-360, 4 s. ISSN 1801-9978.