Jak psát o pandemii?

Při reportování o pandemii by měli novináři myslet na tyto zásady:

  • Novináři by se měli vzdělat v základních pojmech a vědeckých teoriích týkajících se pandemie, COVID-19 a očkování. Nesmí spoléhat na všeobecně známé fráze, ale konzultovat s experty a být si vědomi, že v některých otázkách nemusí být ve vědeckém světě shoda. Věda je proces, nikoliv továrna na hotové pravdy. O takovýchto případech je nutné referovat obezřetně a nevyvolávat iluzi, že absence shody znamená zatajování, manipulaci anebo konspiraci.
  • Je potřeba seznámit se s nejčastějšími mýty a dezinformacemi souvisejícími s pandemií a aktivně bránit jejich šíření a vyvracet je.
  • Lidé musí mít pocit, že mají život ve svých rukou a mohou jej ovlivnit. Novináři nesmí přispívat k defétismu a pocitu, že lidé jsou oběti přírodního živlu nebo neschopných vlád. Úkolem novináře je vtáhnout do zvládání pandemie a diskuzi o naší budoucnosti celou veřejnost.
  • Novináři musí dodržovat bezpečí sebe i svého okolí. Nesmí pro získání materiálu či rozhovoru ohrozit zdraví své či svých zdrojů. Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, jako je sociální odstup, hygiena, ochranné pomůcky apod.
  • Při psaní o pandemii je třeba vyvarovat se senzacionalismu, nepodléhat náladám a neopodstatněnému alarmismu. Média nesmí způsobovat paniku, ale ani zlehčovat situaci. Mají přinášet realistický a analytický obraz skutečnosti.
  • Je třeba být velmi obezřetný při nakládání se statistickými daty, znát metodu jejich sběru a o čem vypovídají. Spíše než absolutní čísla je dobré používat relativní hodnoty. Srovnávání mezi zeměmi je možné jen potud, pokud statistiky měří stejné či podobné věci.
  • Média nesmí přispívat ke vzniku „pandemických celebrit“. Někteří lidé plní obrazovky a stránky tisku proto, že mají kontroverzní, anebo alarmistické názory. Namísto nich by měla média mýty vyvracet a panice předcházet.

Podrobnější informace a další zdroje lze nalézt zde: