Umění v dialogu

Ve svojí teorii vycházím z ideje, že umělecké dílo zprostředkovává událost setkání, umožňující překonávat kulturní bariéry.