O autorovi

Jan Motal se systematicky věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na jejich roli v kultuře dialogu. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí.

Autorka: Katarína Motalová„Moje pojetí etiky je založeno na představě médií jako čtvrté moci v pluralitní demokracii. Vycházím z teorie lidských práv. Té rozumím jako základnímu kameni demokratické společnosti. Média jsou tak pro mne institucí, která realizuje základní lidské právo na svobodu informací a projevu. V tomto smyslu tisk, rozhlas, televize, film či on-line média přinášejí lidem nástroje, díky nimž se mohou orientovat a rozhodovat ve světě veřejném i soukromém jako autonomní lidské bytosti. Média tedy pro mne zahrnují nejen žurnalistiku, ale i umění, které umožňuje člověku hledat podstatnou otázku po bytí. Jsou nástrojem člověka, který žije aktivně ve veřejném prostoru, ale pro svůj rozvoj nezbytně podniká i ponor do hloubek lidské existence.“

Profesní životopis naleznete na stránkách Masarykovy univerzity i spolu s plným kontaktem.