Média jsou zodpovědná za moderování veřejné debaty o světě, v němž chceme žít

Aktuálně

Přečíst další
E-mail: jmotal@mail.muni.cz


Centrum pro mediální etiku a dialog

Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Joštova 10, Brno, 60200