Centrum pro mediální etiku a dialog

Žurnalistika znamená aktivní obranu demokracie pro všechny

Podporujeme společensky zodpovědnou žurnalistiku, založenou na hodnotách, které dávají smysl v globálním světě 21. století. Naším cílem je posilovat pojetí médií jako hlídacích psů demokracie, kteří vedou ke zodpovědnosti mocné a dávají hlas bezhlasým. Objektivita se nesmí vylučovat s angažovaností.

V současné době stránky upravujeme a aktualizujeme. Protože doznávají podstatné změny, omlouváme se za dočasné snížení funkčnosti a případnou neúplnost informací. Jakékoliv dotazy směřujte na e-mail: jmotal@mail.muni.cz

Podporujeme zodpovědnou žurnalistiku

Jsme tým na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jehož cílem je podpora společensky zodpovědné žurnalistiky, hodnotově orientovaný rozvoj profesionálů a profesionálek, podpora mediálních organizací a institucí v hodnotově orientovaném managementu a podpora sociálního dialogu. Chceme spojovat výzkum mediální etiky s působením do mediální komunity prostřednictvím expertních analýz a konzultací, tréninků a dostupného samostudia. Vznikli jsme v roce 2021 a i když teprve začínáme, máme na co navazovat. Podílíme se na výzkumném projektu EU Horizont 2020 MEDIAdelcom – Finding risks and opportunities for European media landscapes.

  • Hledejte pravdu a informujte o ní – etická žurnalistika má být pravdivá a poctivá. Základní hodnotou pravdivé žurnalistiky je obrana demokratických ideálů rovnosti a svobody. Objektivita je nástroj sloužící k testování interpretací, nikoliv neutrální, odtažitý cíl. Pravdivá žurnalistika vystavuje účet mocným a dává hlas bezhlasým.
  • Minimalizujte újmu – zodpovědní profesionálové a profesionálky se vyhýbají tomu, aby ubližovali svým zdrojům, kolegům a kolegyním, lidem, o nichž píší. Hlídat demokracii znamená střežit hodnotu lidské důstojnosti, a to za všech okolností.
  • Jednejte zodpovědně – vaší nejvyšší povinností je sloužit veřejnosti. Média jsou zodpovědná za aktivní moderování veřejné diskuze o tom, v jakém světě chceme žít. Profesionálové a profesionálky musí odolat soukromým i politickým zájmům, jež jim mohou bránit v rozvíjení inkluzivní a spravedlivé debaty založené na faktech, argumentech, ale i emocích spojených s životem v moderním světě.
  • Buďte transparentní – předcházejte chybám, napravujte je hned, jak je objevíte. Vykládejte před veřejnost karty na stůl: publikum musí vždy vědět, proč píšete a točíte tak, jak to děláte. Buďte otevření kritice a neskrývejte nic, co může ovlivnit vaši práci.

Zásady zodpovědné žurnalistiky jsou inspirované etickým kodexem SPJ.

Pro profesionály a profesionálky

Na našem webu jsou volně k dispozici materiály k různým otázkám žurnalistické a mediální etiky. Chceme klást důraz na aktuální problémy a témata, proto je k dispozici nejen obecný úvod do etické žurnalistiky, ale i rychlá pomoc zaměřená na konkrétní morálně problematická témata, která novináři a novinářky pokrývají. Naší ideou je: píšete článek o pandemii, terorismu nebo duševní chorobě? Na našem webu naleznete rychlou pomoc, jak to dělat zodpovědně.

Pro management mediálních organizací

Chceme pomoci mediálním organizacím budovat zodpovědnou žurnalistiku. V dlouhodobém výhledu plánujeme vytvoření komplexního vzdělávacího programu, jenž by mohly organizace využívat pro hodnotově orientovaný rozvoj svých zaměstnanců a spolupracovníků. Budeme se věnovat i otázce hodnotově orientovaného managementu, jenž zajišťuje v newsroomu nejen dobré vztahy a plnou podporu profesionálům a profesionálkám, ale vychází ze společensky zodpovědného pojetí médií. Poskytujeme expertní analýzy a konzultace k otázkám spojeným s mediální etikou, včetně hodnocení porušení oborových norem či etických rizik.

Pro studenty a studentky

Podstatná část naší práce je spojena s výukou, zaměřenou na vzdělávání budoucích profesionálů a profesionálek v oboru. Učíme na na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, ale chceme podporovat úroveň výuky mediální etiky v celém českém akademickém prostředí. Proto na našem webu poskytujeme zdarma materiály, které používáme ve výuce, oborovou bibliografii, již lze používat pro přípravu bakalářských či diplomových prací, preferujeme open access přístup k výsledkům naší práce všude tam, kde je to možné. Spolupracujeme s Katedrou komunikačních studií Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého na výuce programu Etika a kultura v mediální komunikaci. Web slouží zároveň jako studijní opora pro předměty Etika a právo žurnalistiky, Vybraná témata etiky médií a Etika a média vyučované na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Pro média, která píší o médiích

Velký důraz klademe na kultivaci veřejné diskuze o médiích a mediální etice. Konzultujeme etická témata v médiích, kteří píší a natáčejí o problémech mediálního světa, věnujeme se vlastní publicistice k aktuálním tématům. Naše výstupy naleznete i na tomto webu.