jsme ochránci lidských práv

„Moje pojetí etiky vychází z pojetí médií jako čtvrté moci v pluralitní demokracii. Vycházeje z teorie lidských práv, jíž rozumím jako základnímu kameni demokratické společnosti, jsou pro mne média institucí, která realizuje lidskou svobodu informací a vyjádření. V tomto smyslu tedy tisk, rozhlas, televize, film či on-line média přinášejí lidem nástroje, díky nimž se mohou orientovat a rozhodovat ve světě veřejném i soukromém jako autonomní lidské bytosti. Média jsou tedy pro mne nejen žurnalistika, ale i umění, které umožňuje člověku hledat podstatnou otázku po bytí člověka. Média jsou zde tedy nástrojem člověka, který žije aktivně ve veřejném prostoru, ale pro svůj rozvoj nezbytně podniká i ponor do hloubek lidské existence.“

Cílem tohoto webu je zprostředkovat čtenářům výsledky mojí práce, práce mých studentů a studentek i další materiály, které podkládají, rozvíjejí či doplňují tuto moji výchozí myšlenku. Přál bych si, aby se medialnietika.cz stala místem zamyšlení nad místem médií a umění v demokracii, zodpovědností mediálních pracovníků a tvůrců, ale i čtenářů a diváků.

Výchozí teze mého pojetí etiky médií jsem shrnul v učebním materiálu Žurnalistika jako strážkyně demokratických hodnot.

Příručka UNESCO – zásady mediálního pokrývání terorismu – k dispozici online zde >> Terrorism and the Media

Média a lidská práva

Jaký je vztah médií, demokracie a lidských práv? Proč hovořím o médiích jako o strážcích demokratického étosu?

Hodnoty novinářské práce

Z jakých hodnot vychází etika médií jako strážců demokratického étosu?

Dehumanizace a stigmatizace

Zásady práce s tématy migrace, etnicity a zobrazování duševně nemocných.

Texty a materiály

Zde lze nalézt další texty a materiály k mediální etice.

O autorovi

Jan Motal se systematicky věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na jejich roli v kultuře dialogu. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí.

Kontakt

Zaujalo Vás moje pojetí mediální etiky? Máte k němu dotaz nebo byste rádi uspořádali na toto téma přednášku či dílnu? Ozvěte se!