Etika médií v kultuře dialogu

Novináři jsou vykonavateli implicitní smlouvy mezi médii a veřejností, zavázáni podávat lidem takové informace, jaké jim umožní mít pod kontrolou svoje životy a rozhodovat o moci. Aby společnost vůbec byla veřejností, média mají za úkol spojovat a podporovat dialog. Mediální etika je kompasem zodpovědné žurnalistiky.

„Pokud zpravodajský kanál nemá důvěryhodnost, potom nezáleží na tom, co má jiného.“

Charlie Skinner, seriál Newsroom

Žurnalistika se dlouhodobě potýká s nedostatkem důvěryhodnosti. Lidé přestávají věřit tomu, co čtou a vidí – a často k tomu mají dobré důvody. Podle výzkumu Reuters Institute pouze 33% obyvatel Česka důvěřuje zpravodajství. Tento web vychází z předpokladu, že důvěra mezi novináři a čtenáři je klíčový aspekt žurnalistiky, bez nějž nelze tento obor považovat za profesi. Mediální etika potom není pouhý soubor memorovaných pravidel, ale způsob přemýšlení nad tím, jak dělat svoji práci tak, aby se důvěra obnovila. Ve společnosti, která sama sebe považuje za rozdělenou, je morálním imperativem novináře moderovat dialog, jenž pomůže sblížit centrum s periferiemi, lépe rozumět světu, v němž žijeme, a pocítit, že svoje životy máme pod kontrolou. Etika médií v kultuře dialogu usiluje o to, být místem, které bude takovou definici novinářské profese hájit.

Hledejte pravdu a šiřte ji

Minimalizujte újmu

Jednejte nezávisle

Buďte zodpovědní

Tyto čtyři principy představují tresť novinářské etiky podle etické komise SPJ.

Na tomto webu lze nalézt množství podpůrných materiálů pro sebevzdělávání nebo výuku žurnalistické etiky, a to jak manuály a studijní texty, klíčové oborové normy (domácí i mezinárodní), oborové organizace, tak i tematickou bibliografii. Všechny původní materiály, není-li uvedeno jinak, podléhají licenci BY-NC-SA 4.0.

Web slouží zároveň jako studijní podpora pro předměty Etika a právo žurnalistiky, Vybraná témata etiky médií a Etika a média vyučované na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Jan Motal se systematicky věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na jejich roli v kultuře dialogu a ekokritiku. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí. Spolupracuje s oborovými organizacemi, jako je např. Nadační fond nezávislé žurnalistiky. V roce 2016 mu vyšla oceněná monografie Dialog uměním obhajující význam umění pro sociální dialog. V roce 2018 potom publikoval výběr svých komentářů a glos o krizi demokratické kultury pod názvem Průhledné zrcadlo.

Kontakt: honza.motal@gmail.com

 • „Morální většina“ obléhá ČT a je třeba ji začít brát vážně
  „Morální většina“ vyrazila do útoku na Českou televizi a zdá se, že má naději na úspěch. Doufejme, že jen dočasný a částečný.  Abychom tento boj o nezávislost média veřejné služby mohli vyhrát, musíme opustit falešnou představu o boji dobra se zlem, k němuž často sklouzávají sami novináři a politická opozice. Česká televize není panenská lilie a její kritici nejsou partička směšných loutek.  I když se může jako … Pokračovat ve čtení
 • Selhala média za pandemie?
  Diskuze na DVTV s šéfredaktory Aktuálně.cz Josefem Pazderkou a Reportéra Robertem Čásenským i s mým kritickým vstupem k problému práce médií za pandemie. Sledovat lze zde: https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-virus-a-media-obstali-novinari-v-testu-pandemii-nebo-se/r~4835392a1d3d11ebaabd0cc47ab5f122/
 • Ani pro elity, ani pro lid: „česká CNN“ je bez vize
  "CNN Prima News neprohrává tím, že je komerční, ale proto, že na rozdíl od bulváru neusiluje o deklasované a strádající diváky. Americká značka sotva může upoutat ty, kteří z globalizace neprofitují." – komentář pro Deník Referendum. Článek je k dispozici zde: https://denikreferendum.cz/clanek/31618-ani-pro-elity-ani-pro-lid-ceska-cnn-je-bez-vize
 • Jak mají psát média o terorismu?
  Přehledový článek Julie Vinklové (iRozhlas.cz) shrnuje kontext mediatizace teroristického útoku ve městě Christchurch a představuje pohled na její etické problémy. „Terorismus se vždy snaží získat pozornost veřejnosti, vyvolat zděšení, šířit svoje postoje a hledat následovníky. Proto by média neměla dávat teroristům prostor k vyjádření, neměla by ukazovat jejich propagandistická videa a manifesty. Měla by přinášet … Pokračovat ve čtení
 • Dokážou česká média zvládat nápor chaosu, jenž provází krize?
  Jakým způsobem česká mainstreamová média referují o pandemii? Co se jim daří a o co méně? Jan Motal, odborník na etiku médií z Masarykovy univerzity, napsal pro NFNZ na přelomu března a dubna analytický komentář pokrytí koronovirové krize v českých médiích. Text lze číst zde: https://www.nfnz.cz/videogalerie/jan-motal-dokazou-ceska-media-zvladat-napor-chaosu-jenz-provazi-krize/
 • Zpráva / Analýza R. K. Nielsena ukazuje, co udělá COVID-19 s tiskem
  V článku "What will the coronavirus pandemic mean for the business of news?" přináší ředitel Reuters Institute for the Study of Journalism analýzu možných následků pandemie nového koronaviru na mediální byznys a v důsledku i na podobu žurnalistiky v budoucnosti. Klade důraz na to, aby ukázal, že akcelerace destruktivních procesů v mediální oblasti by neměla … Pokračovat ve čtení

Průhledné zrcadlo – Soubor komentářů a esejů ohledává téma dialogu na ploše aktuálních společenských a politických problémů, jako je eroze demokratických hodnot, populismus a nacionalismus, uprchlická krize nebo ztráta solidarity. Texty prozkoumávají kořeny evropské kultury a snaží se znovu zhodnotit jejich zdravé jádro ve vztahu k otázkám svobody, demokracie, lidských práv, soucitu i křesťanství. Úvodní část přináší několik kritických esejů k současné filmové a televizní tvorbě a dokumentaristice, soubor uzavírá úvaha nad vysokým uměleckým školstvím a rozhovor o možnostech dialogu. Texty byly vybrány z publicistické tvorby autora za posledních pět let, která byla publikována v rozhlase nebo na internetu.
Knihu je možné zakoupit on-line zde.

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com