Jak eticky reportovat o...

Praktické tipy a doporučení pro novinářky a novináře, kteří reportují o eticky citlivých tématech

Principy novinářské etiky

Pravda není samozřejmá a skrývá se za stereotypy. Nestačí prostě být pozorovatelem, ale je třeba ctít metody a standardy novinářské práce…

Nezávislost je jedna z nejdůležitějších a nejrozšířenějších hodnot žurnalistiky a souvisí s ideálem autonomie…

Zásada „neškodit“ představuje minimum profesní etiky. Jde zejména o respektování lidské důstojnosti, soukromí, presumpce neviny a nepodněcování k diskriminaci či nenávisti…

Idea „veřejnosti“ vychází z představy společnosti jako velkého racionálně diskutujícího publika. Tato představa však nezohledňuje rozdělení společnosti na různé vrstvy či třídy – novinářky a novináři se tedy musí chopit aktivní role…

timon-studler-ABGaVhJxwDQ-unsplash

„O čtenářích jako občanech se dnes mluví jen velmi málo. Spíše se o čtenářích hovoří jako o zákaznících a o novinách jako o produktu. Žurnalistická rozhodnutí se stále více přijímají nikoliv na základě odborných znalostí novinářů o tom, co je důležité pro veřejnost vědět, ale na základě průzkumu trhu o tom, jaké věci zákazníci nebo potenciální zákazníci chtějí vědět.”

 

Jeremy Iggers, Good News, Bad News. Westview Press 1999, p. 78