Společensky zodpovědná etika dokumentaristiky

Mediální etika nezahrnuje pouze žurnalistiku, ale i další žánry. Věnujeme se rovněž etickým problémům filmové tvorby, především té dokumentární, a tomu, jak podpořit formování etických standardů v českém prostředí.

V roce 2022 jsme spolu s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava za podpory Státního fondu pro kinematografii pořádali Konferenci o etice v dokumentárním filmu s tématem Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu.

Konference se uskutečnila ve čtvrtek, 27. října 2022 na Malé scéně DKO (Tolstého 2, Jihlava). Její program a další informace jsou k dispozici zde: https://www.ji-hlava.cz/etika

Konference je platformou pro setkání lidí se zájmem o dokumentární tvorbu a etiku ze sféry akademické, profesní, industry i z nejširší veřejnosti. Jejím smyslem je vyvolat dialog o důležitých etických otázkách filmové tvorby i podnítit domácí výzkum etablováním nového prostoru pro diskuzi.

Témata, kterým jsme se v tomto ročníku věnovali, se týkají moci v mnoha jejích podobách: hranice autorství a zodpovědnosti k druhým, mocenské vztahy mezi profesemi ve filmovém průmyslu, vliv institucí na filmovou tvorbu, zodpovědnost tvůrců a tvůrkyň vůči těm, s nimiž pracují a natáčejí, osobní vztahy v profesním prostředí, gender, stereotypizace a vytěžování sociálních skupin apod.

Pozvání na konferenci přijala a keynote proslovila Patricia Aufderheide, výzkumnice z American University, Washington, D. C., která patří mezi významné osobnosti oboru.

Dokumentaristická etika je v rukou tvůrců a tvůrkyň, ale podílet se na její reflexi můžeme my všichni. A pozvání k tomuto rozhovoru platí pro každého, komu na tomto oboru záleží.