Společensky zodpovědná etika dokumentaristiky

Mediální etika nezahrnuje pouze žurnalistiku, ale i další žánry. Věnujeme se rovněž etickým problémům filmové tvorby, především té dokumentární, a tomu, jak podpořit formování etických standardů v českém prostředí.

Etika v dokumentárním filmu

Od roku 2022 ve spolupráci s s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava za podpory Státního fondu pro kinematografii pořádáme Konferenci o etice v dokumentárním filmu. Akce představuje platformu pro setkání lidí z akademické, profesní i veřejné sféry, aby diskutovali o vybraných tématech etiky filmové tvorby, dokumentaristiky a žurnalistiky.

Více o konferenci lze nalézt na jejím webu: https://www.ji-hlava.cz/etika

První ročník se konal 27. října 2022 (Malá scéna DKO) a zaměřil se na téma Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu, druhý ročník pak 26. října 2023 otevřel (na stejném místě) téma Dokumenty doby, jak zpřítomnit nepřítomné.

Audiozáznamy z I. ročníku 2022: https://www.ji-hlava.cz/etika-2022

E-kniha Etika v dokumentárním filmu: Moc a mocenské vztahy vztahy je k dispozici v e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Audiozáznamy z II. ročníku 2023: https://www.ji-hlava.cz/etika

Dokumentaristická etika je v rukou tvůrců a tvůrkyň, ale podílet se na její reflexi můžeme my všichni. A pozvání k tomuto rozhovoru platí pro každého, komu na tomto oboru záleží.

Foto MFDF Jihlava, 2022.

Máte-li otázky či zpětnou vazbu ke konferenci nebo byste se rádi zapojili do její přípravy a plánování, kontaktujte Veroniku Verešovou na e-mailu etika@ji-hlava.cz.


If you have any questions or feedback about the conference or would like to be involved in its organisation and planning, please contact Veronika Verešová at etika@ji-hlava.cz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.