Jak eticky reportovat o...

Praktické tipy a doporučení pro novinářky a novináře, kteří reportují o eticky citlivých tématech.