O nás

DSC_1484-Edit_ctverecni
Kdo jsme

Jsme tým na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU, který se zaměřuje na mediální etiku se zvláštní důrazem na společenskou zodpovědnost médií a sociální dialog. Ve své práci propojujeme teoretický i empirický výzkum v oblasti žurnalistiky a etiky s úsilím pozitivně ovlivnit české mediální prostředí. Věnujeme se proto nejen vzdělávání budoucích mediálních profesionálů a profesionálek v rámci studia na naší fakultě, ale i činnosti směřované k široké odborné komunitě: expertním konzultacím, školením a workshopům, aktivně vystupujeme ve veřejném prostoru.

CEMETIK (Centrum pro mediální etiku a dialog) tvoří lidé, kteří společně chtějí tyto cíle rozvíjet systematicky a v následujících letech připravit neformální strukturovaný a systematický program pro vzdělávání profesionálů v médiích a rozvíjení jejich morální citlivosti i znalosti principů mediální etiky.

Naše mise

Zodpovědní profesionálové a profesionálky

Podporujeme etickou žurnalistiku, sociálně zodpovědné novináře a novinářky, jejich vzdělávání a samoregulaci

Zodpovědné organizace

Podporujeme hodnotově orientovaný management v médiích, který si je vědom veřejného zájmu a dokáže řešit střet organizačních a profesních hodnot; podporujeme vedení redakcí a médií, které klade důraz na péči o své zaměstnance, vztahy na pracovišti i podporu profesionálů v jejich činnosti a osobním rozvoji

Sociální dialog

Podporujeme takovou podobu médií, která si je vědoma sociálních nerovností, konfliktů a problémů a brání demokratické hodnoty tím, že na ně upozorňuje a dává hlas bezhlasým; chceme přispět k přiblížení periferií centru a k rozvoji mediálních projektů, které překračují sociální rozdíly a umožňují integrovat do veřejné diskuze zkušenosti a názory těch, kteří dosud žijí v mediálním stínu

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash

Náš tým

Jan Motal
MOTAL_vkapsach_A7307957-Edit

Doc. MgA. Jan Motal, PhD. je vedoucím týmu a systematicky se věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na jejich roli v kultuře dialogu a ekokritiku. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí. Spolupracuje s oborovými organizacemi, jako je např. Nadační fond nezávislé žurnalistiky. V roce 2016 mu vyšla oceněná monografie Dialog uměním obhajující význam umění pro sociální dialog. V roce 2018 potom publikoval výběr svých komentářů a glos o krizi demokratické kultury pod názvem Průhledné zrcadlo.

E-mail: jmotal@mail.muni.cz
Twitter: @jmotal
ORCID: 0000-0001-6124-6686

Anna Luštická

Mgr. Anna Luštická vyučuje na katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity kurzy zaměřené na trénink komunikačních a manažerských dovedností. Během magisterského studia žurnalistiky se věnovala mediálnímu vzdělávání na gymnáziích.
K tématu vedení lidí v mediálních organizacích ji přivedla práce station manažerky v internetovém Radiu R (2014). Poté pracovala jako redaktorka ve zpravodajství České televize a v marketingové agentuře Ogilvy. V současnosti se zaměřuje na téma hodnotově orientovaného managementu v českých zpravodajských redakcích.

E-mail: lusticka@fss.muni.cz

Vojtěch Dvořák

Mgr. Vojtěch Dvořák je absolventem magisterského studia žurnalistiky a sociální práce a momentálně také studentem doktorského studia na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň působí jako vedoucí kontaktního centra pro lidi bez domova ve Společnosti Podané ruce o.p.s. V rámci své dizertace se zabývá rolí komunikačních technologií a médií v životech lidí bez domova a facilitací jejich dialogu s veřejností.

E-mail: 382862@mail.muni.cz

Tereza Brázdilová

Bc. Tereza Brázdilová je absolventkou bakalářského studia žurnalistiky a politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediální prostředí měla příležitost poznat při stáži v domácí redakci Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz.
Zásadním impulsem k dalšímu směřování pro ni byla bakalářské práce, za kterou v roce 2020 získala Cenu Arnošta Heinricha. V práci se věnovala tématu kojeneckých ústavů a péče o ohrožené děti, které zpracovávala do podoby longformu pro Deník N.
Společným jmenovatelem témat, kterým se nadále chce věnovat, je snaha dávat hlas těm částem společnosti, jež ve veřejné sféře nejsou příliš zastoupeny. Tento záměr se prolíná i aktuálně vznikající diplomovou prací. Jejím výsledkem by měl být podcastový seriál, který by sociální nerovnosti v českém prostředí pojal zvukovou formou.

E-mail: brazdilova.ter@gmail.com

Twitter: @tereza_hotova

Spolupracují s námi:

Monika Hanych

Mgr. Monika Hanych, Ph.D., LL. M. je právnička zaměřující se na mediální právo, lidská práva a nové technologie. S naším týmem spolupracuje jako konzultantka a podílí se na výuce mediálního práva na FSS MU.