O nás

Jsme tým na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU, který se zaměřuje na mediální etiku se zvláštní důrazem na společenskou zodpovědnost médií a sociální dialog. Ve své práci propojujeme teoretický i empirický výzkum v oblasti žurnalistiky a etiky s úsilím pozitivně ovlivnit české mediální prostředí. Věnujeme se proto nejen vzdělávání budoucích mediálních profesionálů a profesionálek v rámci studia na naší fakultě, ale i činnosti směřované k široké odborné komunitě: expertním konzultacím, školení a workshopům, aktivně vystupujeme ve veřejném prostoru jako obhájci společensky zodpovědných médií.

CEMETIK (Centrum pro mediální etiku a dialog) je označení skupiny pracovníků katedry, kteří společně chtějí tyto cíle rozvíjet systematicky a v následujících letech připravit neformální strukturovaný a systematický program pro vzdělávání profesionálů v médiích a rozvíjení jejich morální citlivosti i znalosti principů mediální etiky.