O nás

Skupinová fotografie 2023
Kdo jsme

Jsme tým na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU, který se zaměřuje na mediální etiku se zvláštní důrazem na společenskou zodpovědnost médií a sociální dialog. Ve své práci propojujeme teoretický i empirický výzkum v oblasti žurnalistiky a etiky s úsilím pozitivně ovlivnit české mediální prostředí. Věnujeme se proto nejen vzdělávání budoucích mediálních profesionálů a profesionálek v rámci studia na naší fakultě, ale i činnosti směřované k široké odborné komunitě: expertním konzultacím, školením a workshopům, aktivně vystupujeme ve veřejném prostoru.

CEMETIK (Centrum pro mediální etiku a dialog) tvoří lidé, kteří společně chtějí tyto cíle rozvíjet systematicky a v následujících letech připravit neformální strukturovaný a systematický program pro vzdělávání profesionálů v médiích a rozvíjení jejich morální citlivosti i znalosti principů mediální etiky.

Naše mise

Zodpovědní profesionálové a profesionálky

Podporujeme etickou žurnalistiku, sociálně zodpovědné novináře a novinářky, jejich vzdělávání a samoregulaci. Usilujeme o rozvíjení akademické, odborné i veřejné reflexe mediální etiky i etických otázek filmové tvorby, především dokumentaristiky.

Zodpovědné organizace

Podporujeme hodnotově orientovaný management v médiích, který si je vědom veřejného zájmu a dokáže řešit střet organizačních a profesních hodnot; podporujeme vedení redakcí a médií, které klade důraz na péči o své zaměstnance, vztahy na pracovišti i podporu profesionálů v jejich činnosti a osobním rozvoji. Zasazujeme se o sociálně zodpovědnou a environmentálně citlivou filmovou produkci.

Sociální dialog

Podporujeme takovou podobu médií, která si je vědoma sociálních nerovností, konfliktů a problémů a brání demokratické hodnoty tím, že na ně upozorňuje a dává hlas bezhlasým; chceme přispět k přiblížení periferií centru a k rozvoji mediálních projektů, které překračují sociální rozdíly a umožňují integrovat do veřejné diskuze zkušenosti a názory těch, kteří dosud žijí v mediálním stínu.

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash

Náš tým

Jan Motal
MOTAL_vkapsach_A7307957-Edit

Doc. MgA. Jan Motal, PhD. je vedoucím týmu a systematicky se věnuje etice médií a umění jako pedagog a teoretik od roku 2012, kdy začal etiku vyučovat na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. K tomuto tématu jej dovedla jednak jeho vlastní zkušenost režiséra a dramaturga, ale i zájem o hermeneutickou filozofii, které se věnoval již ve svojí disertaci. Od roku 2015 působí v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU, kde pokračuje v prohlubování filozofické reflexe umění a médií se zaměřením na vztah radikality a dialogu. Jako hostující lektor přednášel o etice pro různé univerzitní i neziskové instituce v Česku i zahraničí, pravidelně publikuje a účastní se konferencí. Spolupracuje s oborovými organizacemi, jako je např. Nadační fond nezávislé žurnalistiky

E-mail: jmotal@mail.muni.cz
ORCID: 0000-0001-6124-6686

Veronika Verešová

Mgr. Veronika Verešová působí jako doktorandka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky a podílí se jako spoluorganizátorka a produkční na každoroční konferenci Etika v dokumentárním filmu v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Ve své disertační práci se věnuje morálním dilematům slovenských filmových tvůrců a tvůrkyň ve vztahu k polarizujícím tématům. Jako stážistka působila v RTVS, nyní za podpory slovenského Audiovizuálního fondu připravuje dokumentární film na téma surogátní mateřství.

E-mail: 460246@mail.muni.cz

Vojtěch Dvořák

Mgr. Vojtěch Dvořák je absolventem magisterského studia žurnalistiky a sociální práce a momentálně také studentem doktorského studia na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň působí jako vedoucí kontaktního centra pro lidi bez domova ve Společnosti Podané ruce o.p.s. V rámci své dizertace se zabývá rolí komunikačních technologií a médií v životech lidí bez domova a facilitací jejich dialogu s veřejností. V letech 2022–2023 absolvoval stáž v USA podpořenou programem Fulbright zaměřenou na empowerment a sociální vyloučení. 

E-mail: 382862@mail.muni.cz

Tereza Brázdilová

Mgr. Tereza Brázdilová se v rámci svého doktorského studia na katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU zabývá tématem angažované žurnalistiky v praxi českých novinářek a novinářů. Mediální prostředí měla příležitost poznat při stáži v domácí redakci Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz.
V roce 2020 získala Cenu Arnošta Heinricha za longform pro Deník N o kojeneckých ústavech a péči o ohrožené děti.
Ve své diplomové práci se věnovala podcastu jakožto nástroji společenského přemostění. Společným jmenovatelem témat, kterým se nadále chce věnovat, je snaha dávat hlas těm částem společnosti, jež ve veřejné sféře nejsou příliš zastoupeny.

Tereza svoji činnost v týmu od prosince 2023 přerušila z důvodu rodičovství.

Spolupracují s námi:

Lucie Čejková

Mgr. Lucie Čejková je doktorandkou a odbornou pracovnicí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI, zaměřuje se na problematiku důvěry v média, dezinformací a mediální výchovu. S naším týmem spolupracuje jako analytička.

Monika Hanych

Mgr. Monika Hanych, Ph.D., LL. M. je právnička zaměřující se na mediální právo, lidská práva a nové technologie. S naším týmem spolupracuje jako konzultantka a podílí se na výuce mediálního práva na FSS MUNI.