Média jsou zodpovědná za moderování veřejné debaty o světě, v němž chceme žít.