Jak reportovat o pandemii

Novináři by se měli vzdělat v základních pojmech a vědeckých teoriích týkajících se pandemie, COVID-19 a očkování. Nesmí spoléhat na všeobecně známé fráze, ale konzultovat s experty a být si vědomi, že v některých otázkách nemusí být ve vědeckém světě shoda. Věda je proces, nikoliv továrna na hotové pravdy. O takovýchto případech je nutné referovat obezřetně a nevyvolávat iluzi, že absence shody znamená zatajování, manipulaci anebo konspiraci.

Je potřeba seznámit se s nejčastějšími mýty a dezinformacemi souvisejícími s pandemií a aktivně bránit jejich šíření a vyvracet je.

Lidé musí mít pocit, že mají život ve svých rukou a mohou jej ovlivnit. Novináři nesmí přispívat k defétismu a pocitu, že lidé jsou oběti přírodního živlu nebo neschopných vlád. Úkolem novináře je vtáhnout do zvládání pandemie a diskuzi o naší budoucnosti celou veřejnost.

Novináři musí dodržovat bezpečí sebe i svého okolí. Nesmí pro získání materiálu či rozhovoru ohrozit zdraví své či svých zdrojů. Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní opatření, jako je sociální odstup, hygiena, ochranné pomůcky apod.

Při psaní o pandemii je třeba vyvarovat se senzacionalismu, nepodléhat náladám a neopodstatněnému alarmismu. Média nesmí způsobovat paniku, ale ani zlehčovat situaci. Mají přinášet realistický a analytický obraz skutečnosti.

Je třeba být velmi obezřetný při nakládání se statistickými daty, znát metodu jejich sběru a o čem vypovídají. Spíše než absolutní čísla je dobré používat relativní hodnoty. Srovnávání mezi zeměmi je možné jen potud, pokud statistiky měří stejné či podobné věci.

Média nesmí přispívat ke vzniku “pandemických celebrit”. Někteří lidé plní obrazovky a stránky tisku proto, že mají kontroverzní, anebo alarmistické názory. Namísto nich by měla média mýty vyvracet a panice předcházet.