Štítek: veřejný zájem

  • Novinář by si měl uvědomit svoji roli ve veřejné debatě

    „Měli bychom se vrátit k představě novináře jako toho, kdo přináší zprávy, názory, reflexi světa, kdo integruje do veřejné sféry hlasy, jež do ní přístup nemají – novináři jsou aktivní […]

  • Thumbnail for the post titled: Komentář / Média tyjí z ustrašené společnosti

    Komentář / Média tyjí z ustrašené společnosti

    „Zdá se, že žijeme v nebezpečném světě. Teroristé či pandemie zákeřných virů ohrožují naši společnost rozumu. Situace je ale složitější – hrůza přichází zevnitř. Média se ze strážců demokracie proměnila […]