Komentář / Ani v karanténě si novináři nesmí nechat vzít kritickou roli obhájců demokracie

“V boji s novým koronavirem je prý třeba táhnout za jeden provaz. To je pravda. Jen se z něj nesmí stát smyčka na média. V krizích jsou novináři potřebnější než kdy jindy. V krizích právě média nahrazují veřejný prostor […] Klíčovou povinností médií je dnes to, aby nahradila utichlá veřejná prostranství a stala se garantem veřejné sféry. Novináři mají přinášet jasná, strukturovaná a přehledná fakta o světě, v němž dnes žijeme, ale stejně tak vytvářet prostor pro to, abychom diskutovali a přemýšleli nad situací, v níž jsme se ocitli, a mohli se bránit těm, kteří ji chtějí zneužít. K tomu potřebujeme silný nezávislý tisk.”

Komentář v Deníku referendum lze číst zde: https://denikreferendum.cz/clanek/30902-ani-v-karantene-si-novinari-nesmi-nechat-vzit-kritickou-roli-obhajcu-demokracie