Zpráva / Jak se evropská média věnují klimatické změně?

Evropská observatoř žurnalistiky (EJO, za Česko se sítě účastní IKSŽ FSV UK), která sdružuje různá výzkumná centra zaměřená na mediální studia po celé Evropě a zaměřuje se na propojování výzkumu s praxí, zveřejnila zprávu o průzkumu mezi vybranými evropskými médii zabývajícím se jejich editoriální politikou ve vztahu ke klimatické změně. V […]

Zprávy / Globální charta etiky pro žurnalisty IFJ

Na třicátém světovém kongresu Mezinárodní federace novinářů (IFJ) 12. 6. 2019 v Tunisku byla přijata “Globální charta etiky pro žurnalisty”, která doplňuje a rozšiřuje původní deklaraci, přijatou v roce 1954 v Bordeaux. Text charty odkazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv a pevně zakotvuje novinářskou praxi v lidskoprávním paradigmatu. Text Globální charty […]