Zpráva / Jak se evropská média věnují klimatické změně?

Evropská observatoř žurnalistiky (EJO, za Česko se sítě účastní IKSŽ FSV UK), která sdružuje různá výzkumná centra zaměřená na mediální studia po celé Evropě a zaměřuje se na propojování výzkumu s praxí, zveřejnila zprávu o průzkumu mezi vybranými evropskými médii zabývajícím se jejich editoriální politikou ve vztahu ke klimatické změně. V české části byl do výsledné zprávy zahrnut jediný deník – Hospodářské noviny, týdeník Respekt, média veřejné služby (ČRo a ČT) a on-line média Seznam Zprávy, A2larm a Deník referendum. S výjimkou alternativních médií, u nichž lze větší důraz na klimatickou změnu očekávat, se navzdory faktu, že se oslovená média věnují tématu dlouhodobě (Respekt), projevila neochota se k editoriální politice vyjadřovat. Lze tak předpokládat, že by další, metodologicky průkaznější výzkum především obsahu mohl odhalit rozdíly spíše v rámování a formálním uchopení, než v míře, do jaké se nyní mainstreamová média tématu věnují. Tuto hypotézu je však nutné chápat pouze jako pobídku k dalšímu výzkumu. Zpráva rovněž konstatuje, že “všechna česká média, bez ohledu na typ a politické zaměření, loni [2019] prezentovala klimatickou krizi jako jedno z hlavních témat.” Pozoruhodné je, že ze všech médií veřejné služby v Evropě se k výzvě CCN (Covering Climate Now, mediálním partnerem je např. The Guardian, jenž se ve vztahu ke klimatické krizi angažuje důrazně) přihlásila jan italská RAI.

Celou zprávu si můžete přečíst v češtině zde: https://cz.ejo-online.eu/6264/etika-a-kvalita-zurnalistiky/zmena-klimatu-v-evropskych-mediich-berou-ji-redakce-vazne